Jag har växt upp med Semba och Kizomba musik då båda mina föräldrar är födda på Kap verde öarna som är ett av dom portugisisk talande länderna i Afrika precis som i Angola där semban föddes. Jag har undervisat i Kizomba som är den s.k sonen till Semba i 4 snart 5 år.

I was grown up with Semba and Kizombamusic because my parents where born i Cape verde island that is one of the countries in africa that where colonized by the portugues lika Angola too, where the Semba was born. I been teaching Kizomba for more than 4 years now.

 

Vår undervisning

Dans är en passion vi delar. Dans förenar och ger glädje. Semban och Kizombans musik och dans ligger särskilt nära våra hjärtan och när vi undervisar i denna lekfulla pardans lägger vi stor vikt vid rörelseteknik och partner-kontakt Det är viktigt för oss att alla deltagare får feedback och uppmuntran för att kunna hitta sitt sätt att utveckla sin dans på och känner sig avslappnade och bekväma och har roligt tillsammans.

Our teaching

Dance is a passion we share. Dance unites and gives joy. The Semba and Kizomba-music and dance are especially close to our hearts and as we teach this playful dance, we attach great importance to movement technology and partner contact. It is important for us that all participants receive feedback and encouragement to find their way of developing their dance and that they feel relaxed and comfortable and are having fun together.

 

KIZOMBA:

Kizomba är en dans- och musikgenre från Angola. Dansen är känd för att vara mycket långsam och sensuell.  Sättet att dansa kizomba på är mycket smidigt med influenser av tangosteg, och en av de huvudsakliga skillnaderna mot tangon är att höften rör sig framåt, bakåt och i cirkel. Man dansar på taktslagen men leker även med att dansa mellan dem, och ibland använder man även synkoperade steg.