VIKTIG INFO OM CORONAVIRUSET COVID-19!

In Nyheter på Adrianas Danshusby Adrianas Danshus

Till alla elever på Adrianas Danshus!

Jag hoppas att ni alla mår bra, tar hand om er och gör det ni kan för att hålla er friska.

På grund av fortsatt rådande situation med Coronaviruset och regeringens samt folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi tagit ett nytt beslutat om att fortsätta hålla Adrianas Danshus stängt. Detta påverkar alla våra kurser samt vår socialdans, Club la Gozadera, på fredagar. Även vår Salsa Gala den 4 april flyttas fram till lördagen den 30 maj. Vi hoppas att ni alla vill komma och dansa med oss då istället!

Vi räknar med att öppna dansskolan igen tisdagen den 14 april med alla klasser enligt schema.

Terminen kommer att bli framskjuten totalt fyra veckor. Alla kurser kommer fortfarande omfatta totalt 19 lektioner.

Vi tycker förstås att det är jättetråkigt att inte kunna sprida glädje till er alla under så lång tid. Detta är ingen lätt situation för någon av os. Men er hälsa är i fokus och absolut prio ett. Vi tackar för er allas förståelse och det tålamod ni visar!

Mer information kommer senare på www.adrianasdanshus.com.
Håll er även uppdaterade med senaste nytt via vår Facebook sida och Instagram.

Om ni har frågor välkomnas dessa till info@adrianasdanshus.com.

Vi vill avslutningsvis skicka massa kärlek till alla våra elever, våra lärare och andra i samhället som nu prövas. Speciellt all vårdpersonal i Sverige som kämpar dagligen mitt i detta kaos.

Vi passar även på att redan nu önska er alla en lugn och fin påsk. Vi ses på Adrianas Danshus igen tisdag den 14 april!


Important info to all students at Adrianas Danshus!

I hope you are all well, take care of yourself and do what you can to stay healthy!

Due to the current situation with the Corona virus and the recommendations of the government and the public health authority, Adrianas Danshus has made a new decision to continue keep closed. This affects all our courses and our social dance, Club la Gozadera, on Fridays. Also our Salsa Gala on April 4 will be moved and held Saturday, May 30 instead. We hope you all want to come and dance with us then!

We expect to open the dance school again on Tuesday, April 14 with all classes according to schedule.
The semester will be advanced for a total of four weeks and all courses will still include a total of 19 lessons.

Of course, we think it is very sad not to be able to spread joy to you all for so long. This is not an easy situation for any of us. But your health is in focus and obvious a priority. We thank you for your understanding and the patience you are showing!

More information later on www.adrianasdanshus.com.
Keep up to date with the latest news via our Facebook page and Instagram.

If you have any questions, you are welcome to info@adrianasdanshus.com.

Finally, we want to send lots of love to all our students, our teachers and others in the community that are now being tested. Especially all healthcare personnel in Sweden who struggle daily in the midst of this chaos.

We also take the opportunity to wish you all a peaceful and nice Easter. See you at Adrianas Danshus again on Tuesday, April 14!