SOMMARERBJUDANDE!

In Nyheter på Adrianas Danshus by Adrianas Danshus

Bonusklass Höstterminen 2020!

Om du är en av de första 50 elever som köper en danskurs för HT20 så får du en valfri extra danskurs utan kostnad. Detta innebär ytterligare en kurs helt gratis (19 kurstillfällen) under höstterminen 2020 som startar v.32 måndag den 3 augusti och slutar v.50 söndag den 13 december.

För att säkra en plats på kursen du vill gå ska du betala till Bankgiro 700–2744 eller swisha 123 24 093 57. Ange ditt för- och efternamn samt’’HT2020’’ i meddelandefältet.

Vi erbjuder 4 olika prisalternativ:
Bronskort: 2500 kr, välj 2 valfria klasser/vecka
Silverkort 4000 kr, välj 3 valfria klasser/vecka
Guldkort: 5000 kr, välj 4 valfria klasser/vecka
Diamantkort: 6000kr, välj 5 valfria klasser/vecka
VIPkort: 7000 kr, välj obegränsat antal klasser (i mån av plats)

Schemat kan du hitta på vår hemsida; www.adrianasdanshus.com.
De allra flesta kurser fortsätter som under vårterminen, endast några har fått ändringar.
För att anmäla dig skickar du in anmälningsformuläret på https://www.adrianasdanshus.se/anmalan/ eller så återkommer du med ditt namn, mejl, personnr, mobil och adress samt vilken kurs du vill gå till info@adrianasdanshus.com
Observera även att anmälan är bindande.
Vid frågor smsa 0708837310 eller ring efter kl.16.00

VI SES I HÖST!


SUMMER OFFER! AUTUMN TERM 2020 BONUS CLASS!

If you are one of the first 50 students to buy a dance course for HT20 then you will receive an optional extra dance course at no cost. This means another course completely free of charge (19 courses) during the autumn semester of 2020, which starts on week 32 on Monday, August 3 and ends on week 50 on Sunday, December 13.

To secure a place on the course you want to go, pay to Bankgiro 700-2744 or swish 123 24 093 57. Enter your first and last name and ” HT2020 ” in the message box.

We offer 4 different pricing options:
Bronze card: SEK 2500, choose 2 optional classes / week
Silver card SEK 4000, choose 3 optional classes / week
Gold card: SEK 5000, choose 4 optional classes / week
Diamond card: 6000 SEK, choose 5 optional classes / week
VIP card: SEK 7000, choose unlimited number of classes (subject to availability)

You can find the schedule on our website; www.adrianasdanshus.com.
The vast majority of courses continue as in the spring term, only a few have changed.
To register, please use the form on https://www.adrianasdanshus.se/anmalan/ or contact us along with your name, e-mail, personal number, mobile and address as well as what course you want to go to info@adrianasdanshus.com
Please also note that the registration is binding.
For questions, text 0708837310 or call after 16.00

WE’LL SEE THIS FALL!