PÅSKERBJUDANDE!

In Nyheter på Adrianas Danshus by Adrianas Danshus

BONUSKLASS FÖR HT 20!

Är du en av de 50 första betalande eleverna får du välja en bonuskurs utan extra kostnad. Detta innebär en extra gratis kurs (19 kurstillfällen) under höstterminen 2020 som startar v.32 måndag den 3 augusti och slutar v.50 söndag den 13 december.

För att säkra en plats på kursen du vill gå ska du betala till Bankgiro 700–2744 eller swisha 123 24 093 57 innan måndag den 13 april. Ange ditt för- och efternamn samt’’HT2020’’ i meddelandefältet.

Vi erbjuder 4 olika prisalternativ:
Bronskort: 2500 kr, välj 2 valfria klasser/vecka
Silverkort 4000 kr, välj 3 valfria klasser/vecka
Guldkort: 4500 kr, välj 4 valfria klasser/vecka
Diamantkort: 6000kr, välj 5 valfria klasser/vecka
VIPkort: 7000 kr, välj obegränsat antal klasser (i mån av plats)

Observera att detta erbjudande endast gäller mellan måndag 30 mars och måndag den 13 april samt för kurser höstterminen 2020.

Återkom med vilken kurs du vill gå till info@adrianasdanshus.com
Observera även att anmälan är bindande.
Vid frågor smsa 0708837310 eller ring efter kl.16.00


EASTER OFFER! HT 2020 BONUS CLASS!

If you are one of the first 50 paying students you can choose a bonus course at no extra cost. This means an extra free course (19 occasions) during the fall semester 2020, which starts on week 32 on Monday, August 3rd and ends on week 50 on Sunday, December 13th.

To secure a place on the course you want to go, pay to Bankgiro 700-2744 or swish 123 24 093 57 before Monday 13 April. Enter your first and last name and ” HT2020 ” in the notification area.

We offer 4 different pricing options:
Bronze card: 2500 SEK, choose 2 optional classes / week
Silver card: 4000 SEK , choose 3 optional classes / week
Gold card: 4500 SEK , choose 4 optional classes / week
Diamond card: 6000 SEK, choose 5 optional classes / week
VIP card: 7000 SEK , choose unlimited number of classes (subject to availability)

PLEASE NOTE that this offer is valid only between Monday, March 30 and Monday, April 13, and for the 2020 semester courses.

Return with which course you want to go to info@adrianasdanshus.com

Please also note that the registration is binding.
For questions, text 0708837310 or call after 16.00