Jag har alltid älskat att dansa. Det är min stora passion. Det började med  Argentinsk tango år 2000 sedan Salsa, Cha Cha och Bachata , Brasiliansk Zouk, Semba och Kizomba. Under en treårsperiod var jag dansare och körade i ett Kongolesiskt band. Har under alla mina dans-år rest mycket över Europa och deltagit i olika dansevent. De senaste åren har jag haft mest focus på alternativ Tango, Semba och Kizomba. Jag har undervisat i Salsa, Brasiliansk Zouk och Kizomba.

 

I have always loved to dance. It is my great passion. It started with the Argentine tango since 2000 then Salsa, Cha Cha and Bachata , Brazilian Zouk Semba and Kizomba. For three years I was a dancer and also sang in a Congolese band. I have in all my dancing years traveled extensively across Europe and participated in various dancevent. In recent years I have had the most focus on alternative Tango, Semba and Kizomba. I have been teaching Salsa, Brazilian Zouk and Kizomba.

 

Vår undervisning

Dans är en passion vi delar. Dans förenar och ger glädje. Semban och Kizombans musik och dans ligger särskilt nära våra hjärtan och när vi undervisar i denna lekfulla pardans lägger vi stor vikt vid rörelseteknik och partner-kontakt Det är viktigt för oss att alla deltagare får feedback och uppmuntran för att kunna hitta sitt sätt att utveckla sin dans på och känner sig avslappnade och bekväma och har roligt tillsammans.

 

Our teaching

Dance is a passion we share. Dance unites and gives joy. The Semba and Kizomba-music and dance are especially close to our hearts and as we teach this playful dance, we attach great importance to movement technology and partner contact. It is important for us that all participants receive feedback and encouragement to find their way of developing their dance and that they feel relaxed and comfortable and are having fun together.

 

KIZOMBA:

Kizomba är en dans- och musikgenre från Angola. Dansen är känd för att vara mycket långsam och sensuell.  Sättet att dansa kizomba på är mycket smidigt med influenser av tangosteg, och en av de huvudsakliga skillnaderna mot tangon är att höften rör sig framåt, bakåt och i cirkel. Man dansar på taktslagen men leker även med att dansa mellan dem, och ibland använder man även synkoperade steg.