Tjena! Jag heter Love och undervisar argentinsk tango tillsammans med min fransyska, Elodie. 

 Jag är saxofonist, lärare och musiker, samt har dansat och undervisat tango i 20 år. Jag var en av de första tango lärarna i Göteborg och en stor del av tangoälskare som finns i stan idag har börjat på mina kurser. 

 Jag älskar när tangon dansar sig själv,  när allt klickar, musiken, tekniken och kontakten med den man dansar med och det där alldeles speciella flödet infinner sig. Mitt mål är att sprida tangosjälen till så många människor som möjligt. 

På våra kurser, lär alla sig att föra och att följa. Det gör det lättare att förstå hur kommunikationen funkar i paret och det är en jätteviktigt del av dansen. Vi fokuserar först på grundfigurer, sen introducerar vi dansteknik. 

I mitt yrkesliv som saxofonist har jag satt ett stort fokus på melodik och rytmik. Detta är också något som är en viktig del  i min undervisning i tango.

 Jag inspireras av komplexiteten i Osvaldo Pugliese, styrkan i d’Arienzo, och själen i Troilo.

 I 20 år erfarenhet har jag utvecklat stora kompetenser som danspedagog, och lägger all min energi för att få mina elever att ha det roligt, samt utvecklas så snabbt som möjligt. Som äkta göteborgare kommer humor säkert med under timmen vi har tillsammans! 

 

Love:
I am a saxophonist, teacher and musician, and I have been dancing and teaching tango for 20 years. I was one of the first tango teachers in Gothenburg and a lot of tango lovers in town today started in my classes. My goal is to introduce the tango feeling to as many people as possible. In 20 years of experience, I have developed a great set of skills as a dance teacher, and I spend all my energy to make my students have fun and develop as quickly as possible.

On our courses, everyone will learn to lead and follow. It makes it easier to understand how the communication works in the couple and it’s a really important part of the dance. We focus on basic figures on simple choices of rhythms, then we introduce dance techniques and variations of rhythms. The tango we teach in this course is the one that improvises on social dance floor.

 

Tango:

Tango är en pardans som utvecklats i Buenos Aires och Montevideos immigrantkvarter mot slutet av 1800-talet. Alla de europeiska varianterna skiljer sig starkt från den ursprungliga, argentinska tangon, som de senaste tio åren blivit populär igen. I Sverige är det den argentinska tangon och tiodansens tango som dansas av flest människor.

Tango:
Tango is a couple dance developed in Buenos Aires and Montevideo’s immigrant quarters by the late 19th century. All the European variants differ greatly from the original Argentinian tangon, which has become popular in the past ten years. In Sweden, it is the Argentine tango and ballroom tango that is danced by most people.