Skip to content

Integritetspolicy

Adrianas Danshus AB, nedan (”Adrianas Danshus”), värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Integritetspolicyn beskriver varför Adrianas Danshus inhämtar information om dig och hur informationen hanteras.

1. Insamling av information samt behandling av information

1.1

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig till våra kurser. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, personnummer, din e-postadress och ditt telefonnummer.  Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress. Vi samlar även de personuppgifter som tillkommer genom vår mailadress info@adrianasdanshus.com. 

1.2

Personuppgifterna används i enlighet med integritetspolicyn, Dataskyddsfördordning (2016/679), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

1.3

Den information vi samlar in och lagrar från dig kan användas för att:

Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov.

Tillhandahålla anpassade annonser.

Förbättra vår hemsida.

Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.

Kontakta dig via e-post.

Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning.

Hantera dina reklamationer och övriga klagomål.

Hantera din kursanmälan

Försäkra oss om att du är en verkligen person som Adrianas Danshus ingår avtal med.

Skicka nyhetsbrev.

Tillhanda hålla danskurser.

2. Rättslig grund

2.1

Adrianas Danshus insamling och lagring av personuppgifter är i syfte att tillhandahålla och hantera tjänster och säkerställa att du är en verklig person är nödvändig för att fullgöra det avtal i vilket du är part.

2.2

Adrianas Danshus användning av personuppgifter i syfte att kommunicera med dig är nödvändig för Adrianas Danshus berättigade intresse efter en intresseavvägning.

2.3

Adrianas Danshus lagring och användning av personuppgifter i syfte att hantera dina reklamationer är nödvändig för att Adrianas Danshus ska fullgöra en rättslig förpliktelse.

2.4

Adrianas Danshus användning av personuppgifter i syfte att bokföra transaktioner är nödvändig för att Adrianas Danshus ska fullgöra en rättslig förpliktelse.

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

5. Lagringstid

5.1

Personuppgifterna bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. 

5.2

De personuppgifter som Adrianas Danshus behandlar för att kunna fullgöra avtalet lagras till dess att avtalet är fullgjort.

5.3

De personuppgifter som Adrianas Danshus behandlar för att kommunicera med dig lagras till dess ärendet anses avslutat.

5.4

De personuppgifter som Adrianas Danshus behandlar för att kunna fullgöra sin bokföringsskyldighet lagras som längst i 7 år.

5.5

De personuppgifterna som Adrianas Danshus behandlar för andra ändamål sparas som längst i 1 år efter att kundrelationen har upphört. Kundrelationen anses ha upphört när 1 år har förflutit sedan du senast varit på Adrianas Danshus och dansat.

6. Dina rättigheter

6.1

Du har rätt att kostnadsfritt få samlad information om de personuppgifter Adrianas Danshus har om dig. Du kan begära att få sina uppgifter rättade om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella. Du har vidare rätt att begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter eller få sina uppgifter raderade. Du får invända mot den behandlingen på sätt som följer av dataskyddsförordningen.

6.2

Dina rättigheter utövas genom att du skickar ett e-postmeddelande till info@adrianasdanshus.com. Meddelandet ska innehålla ditt namn och telefonnummer samt vilken rättighet du önskar åberopa.

6.3

Informationen tillhandahålls senast inom en månad från mottagen e-post.

6.4

Om du anser att personuppgifterna hanteras felaktigt kan du lämna klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

7. Cookies

När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies.

——————————————————-

Kontaktuppgifter

Adrianas Danshus AB, org.nr. 556829-5421

Hornsgatan 1, 415 03 Göteborg, Sverige

0708-837310

info@adrianasdanshus.com