Hej! Mitt namn är Elodie. Jag är en fransyska som bor i Göteborg och undervisar Argentinsk tango. Härlig kombination, eller hur?

Jag har dansat tango i 6 år, undervisat i 4 år på Dance Vida, World Dance Company, och Adrianas danshus, samt under min eget regi, med min kärlek Love, och flera internationella gästlärare. I juni 2018 blev jag instruktör i Gryrokinesis®️, en träningsmetod som också kallas för ”Yoga för dansare”.

Argentinsk tango är en socialdans och mitt mål är att mina elever ska gå ut och dansa med alla tangodansare i göteborg så snart som möjligt! 

På våra kurser, lär alla sig att föra och att följa. Det gör det lättare att förstå hur kommunikationen fungerar i paret och det är en jätteviktigt del av dansen. Vi fokuserar först på grundfigurer på enkla val av rytmer, sen introducerar vi dansteknik och variationer av rytmer.

Tangon vi undervisar i denna kursen är den som man improviserar på sociala dansgolv. Ett av mina favorit maestros tangopar är Pablo Inza och Sofia Saborido: https://youtu.be/2A03_VhrbIE

Som kursledare lägger jag min fokus på att hålla ett bra tempo under kursen och ge så mycket individuell feedback som möjligt. Som person är jag en riktig energispruta och mina elever går inte ut genom dörren utan värme i sina hjärtan och leenden på sina ansikten! 

 

I have been dancing for 6 years, teaching for 4 years at Dance Vida, World Dance Company, and Adrianas Danshus, with my love Love, and various international guest teachers. In June 2018, I became an instructor in Gyrokinesis®️, a training method similar to a ”Yoga for dancers”.
Argentine tango is a social dance and my goal is for my students to go out dancing with all the tango dancers in Gothenburg as early as possible!

As a course leader, I put my focus on keeping a good pace during the course and providing as much individual feedback as possible. As a person, I am a full of energy and my students do not walk out of my class without warmth in their hearts and smiles on their faces!

 

Tango:

Tango är en pardans som utvecklats i Buenos Aires och Montevideos immigrantkvarter mot slutet av 1800-talet. Alla de europeiska varianterna skiljer sig starkt från den ursprungliga, argentinska tangon, som de senaste tio åren blivit populär igen. I Sverige är det den argentinska tangon och tiodansens tango som dansas av flest människor.

Tango:
Tango is a couple dance developed in Buenos Aires and Montevideo’s immigrant quarters by the late 19th century. All the European variants differ greatly from the original Argentinian tangon, which has become popular in the past ten years. In Sweden, it is the Argentine tango and ballroom tango that is danced by most people.