Skip to content

Anmälningsvillkor och regler

För att göra en anmälan, måste du intyga att du har läst anmälningsvillkoren samt godkänna anmälningsvillkoren.

1. ANMÄLAN

1.1 Anmälan är bindande. Detta betyder att du är betalningsskyldig när du har anmält dig till någon av våra kurser, även om du sedan upptäcker att du inte kan utnyttja ditt Brons-, Silver-, Guld- eller VIP-kort.
1.2 En bekräftelse skickas till den e-post du angivit. Om du inte får en sådan bekräftelse så måste du kontakta oss på info@adrianasdanshus.com, för att se om din anmälan gått igenom.

2. UNDER 18 ÅR

2.1 Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att registrera dig. Genom att godkänna anmälningsvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd. Vi hälsar er föräldrar välkomna till dansskolan för att genomföra en fullständig anmälan. Anmälan kan över göras via hemsidan under förutsättning att det sker tillsammans med en förälder. Uppge målsmans personnummer och telefonnummer, men i övrigt barnets uppgifter. Det är mycket viktigt att målsman skriver i meddelandet att: ”Härmed godkänner jag att mitt barn dansar på Adrianas Danshus (termin + år)”.

3. PRIS OCH KURSINFORMATION

3.1
Bronskort avser 1 klass: 1.999 kr inkl. moms.
Silverkort avser 2 klasser: 3.499 kr inkl. moms.
Guldkort avser 3 klasser: 4.499 kr inkl. moms.
Diamantkort avser 4 klasser: 5.499 kr inkl. moms.
3.2 En kurs motsvarar 1 h á 19 tillfällen under en termin. Det är inget klippkort, utan en kurs på 19 veckor. Uppehåll kommer inte att ske under något lov. Närmare information om kursstart och uppehåll kommer att tillhandahållas på hemsida och mail.

4. BETALNING

4.1 Betalning skall ske inom 7 dagar från anmälan. Om anmälan sker tätt inpå kursstart måste betalning dock alltid ske senast vid första kurstillfället.
Sker anmälan efter kursstart, skall betalningen ske omgående och vara oss tillhanda inom tre bankdagar.
4.2 BETALNING TILL BANKGIRO
Kursavgift betalas in på BG: 700-2744. Uppge för- och efternamn, personnummer samt klasskod för de kurser du är anmäld till.
4.3 BETALNING PÅ PLATS VID FÖRSTA KURSTILLFÄLLET
Betalning av kursavgiften kan även göras kontant, swish eller med bankkort på plats i receptionen på Adrianas Danshus.
4.4 När du har anmält dig till en kurs måste du betala hela avgiften.
4.5 Kvitto på inbetald avgift skall visas upp vid första lektionstillfället.
När betalning är registrerad hos oss får du ett medlemskort. Det skall visas upp vid varje lektionstillfälle.

5. FÖRSENAD BETALNING

5.1 Vid försenad inbetalning debiteras 50 kr i påminnelseavgift vid varje skriftlig betalningspåminnelse. Efter den andra påminnelsen skickas ärendet vidare till Inkasso.

6. ÅTERBETALNING

6.1 Återbetalning görs enbart vid långvarigt hinder så som sjukdom, skada mm. och måste styrkas med läkarintyg. Vi återbetalar återstående pengar fr o m det datum då intyg lämnas in.
Vid större allvarligare omständigheter i landet och världen, exempelvis naturkatastrofer, epedemier, pandemier eller krig, följer vi alla myndigheters rekommendationer och kan ej erbjuda återbetalning av kursavgifter om vi ställer in dansklasser eller andra event.
OBS! Det går att uppgradera exempelvis sitt Bronskort till exempelvis ett Silverkort, men inte att nedgradera sig från exempelvis ett Silverkort till exempelvis ett Bronskort.

7. INSTÄLLDA KURSER

7.1 Adrianas danshus förbehåller sig rätten att ställa in kurser på grund av för få anmälningar.

8. ÅNGERRÄTT

8.1 En anmälan till Adrianas Danshus är bindande. Har anmälan skett via hemsidan, så har du dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar från anmälningsdatumet.
8.2 Sker anmälan på plats och således att en undertecknad anmälan lämnas in i receptionen på Adrianas Danshus, så föreligger ingen ångerrätt.
8.3 Ångerrätten utövas genom att du meddelar klart och tydligt till Adrianas Danshus att du önskar ångra din anmälan/köp per e-post till info@adrianasdanshus.com. Om betalning av kursavgiften redan erlagts, kommer denna utbetalas senast 14 dagar efter den dag då meddelandet mottogs. Har lektioner redan utnyttjats, kommer 150 kr per lektionstillfälle dras av från beloppet.
Du ska i meddelandet ange för- och efternamn, personnummer samt klasskod för de kurser du anmält dig till och/eller betalat för. Om du redan har betalat in kursavgiften ska du även uppge din bank samt clearing- och kontonummer.
Det går även bra att utöva sin ångerrätt genom att använda en ångerblankett, som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida. Klicka här för att komma till ångerblanketten.

9. REKLAMATION

9.1 Vill du åberopa att tjänsten är felaktig, skall du underrätta Adrianas Danshus om detta på info@adrianasdanshus.com så snart som möjligt efter att du märkt eller borde märkt felet (reklamation).
9.2 Adrianas Danshus förbehåller sig rätten att byta ut en danslärare till en annan lärare eller till en vikarie och detta medför inte att tjänsten ska bedömas som felaktig.9.3 Vid reklamation har Adrianas Danshus rätt att erbjuda ett annat danstillfälle på motsvarande kurs eller en valfri kurs som du önskar och som finns tillgänglig. Vid reklamation kan även Adrianas Danshus erbjuda ett tillgodokvitto för de kurstillfällen som bedöms felaktiga motsvarande 150 kr per lektionstillfälle.

10. ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN

10.1 Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du vända dig till ifall du har frågor eller vill få ditt krav prövat utanför domstol.

11. INTEGRITET

11.1 I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet. När du godkänner dessa anmälningsvillkor accepterar du att vi använder dessa uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

12. ÖVRIGT

12.1 ELEVFÖRESTÄLLNING
Varje termin har Adrianas Danshus en elevföreställning. Detta innebär att alla kurser (förutom klasser med pardanser) lägger mer fokus på elevföreställningen i slutet av terminen. Då arbetar man istället fokuserat på en koreografi och gör denna så bra som möjligt för att sedan visa upp på scen. Man diskuterar även scenkläder, smink och liknande tillsammans med sin lärare inför detta.
Elevföreställningen är frivillig att vara med på som elev på dansskolan. Man måste därför inte uppträda på scen om man inte vill, men självklart hoppas vi att så många som möjligt vill medverka. Detta är en uppskattad tradition på dansskolan som många av våra elever tycker både är rolig och givande.
Om många elever i en kurs mot förmodan inte önskar medverka på dansföreställningen och inte tillräckligt med elever finns för att genomföra en dansuppvisning på dansföreställningen, förbehåller Adrianas Danshus rätten att ställa in dansuppvisningen för berörd kurs.
12.2 UPPHOVSRÄTT OCH VIDEOFILMNING
Adrianas Danshus koreografier får ej användas i kommersiellt syfte, läras ut eller användas vid andra motsvarande tillfällen.
Videofilmning är generellt sett inte tillåtet under lektionstid eller vid genrep och elevföreställningar. Men har du lärarens och elevernas godkännande går det bra att filma.
12.3 TIDER
Se kursstarter, tider och dagar på menyn.
Adrianas Danshus förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.
12.4 BYTE MELLAN KURSER
Byten mellan kurser kan bara ske via receptionen senast två veckor efter kursstart.
12.5 MISSADE LEKTIONER
Om du har missat lektioner kan du ta igen dem på ordinarie terminskurser under pågående termin, i mån av plats.
12.6 VÄRDESAKER
OBS! Lämna inga värdesaker i omklädningsrummen. Du ansvarar själv för dina tillhörigheter.
Uppdatering: 2018-02-01